Notariusz Paweł Kubal
ul. Św. Antoniego 12/1B, 50-073 Wrocław
tel. (48) 71 390 12 46, 501 403 189,
500 481 568
tel./fax (48) 71 390 12 47

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty i dane konieczne do dokonania czynności notarialnych:

> do każdej czynności dokumenty tożsamości osób biorących udział w czynności (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)


> do umów zbycia i obciążenia praw i nieruchomości nabytych na podstawie dziedziczenia lub zawartej po dniu 01 stycznia 2007 roku umowy darowizny - zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn


> do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

> do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

> do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia