Notariusz Paweł Kubal
ul. Św. Antoniego 12/1B, 50-073 Wrocław
tel. (48) 71 390 12 46, 501 403 189,
500 481 568
tel./fax (48) 71 390 12 47

Opłaty Notarialne

       Notariusz na podstawie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego oba te podatki należne w związku z dokonaniem czynności notarialnej. Ponadto, jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu.


Podatek od czynności cywilnoprawnych - PDF
Podatek od spadków i darowizn - PDF
Opłaty sądowe w sprawach cywilnych - PDF
Taksa notarialna - PDF